Mobbing Nedir? Cezası Belirtileri ve Örnekleri

Mobbing nedir? Nasıl ispatlanır işe tüm detaylar 2022. Ne yazık ki, dünya çapında binlerce insan mobbing kurbanı. Hayatımızın çoğunu evde değil, işte geçiriyoruz. İş hayatı doğal olarak rekabeti, iş hırslarını, kar/maliyet baskılarını, kişisel hırsları ve stresi de beraberinde getiriyor.

İş sözleşmelerinin meşru sebeplerle feshedildiği ve/veya mobbing nedeniyle tazminata konu olduğu pek çok örnek bulmak mümkündür. İşte bu makalemizde mobbing nedir, nasıl ispatlanır, ceazsı, belirtileri, örnekleri gibi bir çok soruya cevap verdik. Mobbing nedir tüm detaylarıyla 2022;

Mobbing Nedir?

Mobbing nedir, polis mobbing nedir, mobbing pöh nedir? Mobbing, Latince kökenli bir kelime olup duygusal istismar, yıldırma, tehdit veya şiddet anlamlarına gelmektedir. İş hukukunda mobbing, işyerinde psikolojik tehditleri ifade eder. İşyerinde bir çalışana veya çalışanlara yönelik taciz, tehdit veya psikolojik zarara mobbing denir. Mobbing sayılan her türlü davranış, çalışanlara veya çalışanlara dostane ve etkili bir şekilde uygulanmalıdır.

Bir zamanlar kötü olan öfke alışkanlığı bu anlamda kullanılmaz. Popüler inanışın aksine, iş hiyerarşisinin tepesindeki tek durum bu değildir. Bu çalışandan çalışana davranış aynı zamanda işyerinde duygusal istismar olarak kabul edilir.

Mobbing Ne Demek?

Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek?
Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek? Tüm Detaylarıyla 2022

Mobbing ne demek konusu ise, iş hayatında her zaman var olan ancak genellikle göz ardı edilen zorbalık, birçok işyerinde çalışan birçok çalışan için hala bir kabus. Bazen taciz edici, aşağılayıcı ve bazen de (aşırı) iş yükü içeren bu davranışlara maruz kalmak, çalışanları psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyebilir. Halen 2022 yılında da zorbalık, mevcut güç veya konumun kötüye kullanılması yoluyla psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama ve yıldırmanın sistematik olarak kullanılmasıdır.

İşverenin çalışana saygısızca davranmasıyla başlayanve alayla karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmesini de içeren, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır. Bir kişinin yaş, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak profesyonel yaşamdan kasıtlı olarak dışlanmasıdır.

Bir davranışın iş yerinde psikolojik şiddet sayılması bazı unsurları taşımasına bağlıdır. Bu unsurlar şunlardır:

 • Psikolojik şiddet sayılabilecek eylem iş yerinde gerçekleşmelidir.
 • Sistemli ve sürekli yapılmalıdır.
 • Bıktırma ve işten uzaklaştırma gibi amaçlarla kasti yapılanlar
 • Mobbinge maruz kalan mağdurun iş performansı ve bedenen ya da psikolojik sağlığından bir zarara yol açmalıdır.

Bazen mobbing, iş yerinde iletişim kuramayan sessiz çalışanları hedef alabilir. Sürü oluşturmanın birçok nedeni vardır. Hiyerarşi, iletişim eksikliği, kusur bulma, koordinasyon eksikliği, ilgi ve ihtiyaçları umursamama, bencillik, otorite eksikliği, yetersiz problem çözme, güvenlik eksikliği, sürekli eğitimi ihmal etme, kıskançlık, yanlış anlama, kişisel başarısızlık, başkalarına ilgi.

Mobbing Belirtileri ve Örnekleri

Mobbing Belirtileri ve Örnekleri
Mobbing Belirtileri ve Örnekleri

Mobbing belirtileri ve örnekleri, davranış çeşitli şekillerde ortaya çıkar. İşyerinde psikolojik tacizin yaygın örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanları işten ayrılmaya zorlayan tutum ve davranışlar,
 • Çalışana her zaman anlamsız işler vermek,
 • Çalışmaktan başka emek vermek,
 • Sık sık hakaret ve yüksek sesle eleştiri,
 • İşyerinde sık değişiklikler,
 • Cinsel ve sözlü taciz,
 • Fiziksel şiddet tehdidi,
 • Ayrımcılık eylemlerine girişmek,
 • çalışan izolasyonu,
 • Utanç verici davranış
 • Çalışanın fikirlerini görmezden gelin, onlarla dalga geçin,
 • Bir çalışan hakkında asılsız söylentiler ve imalar yaymak,
 • Görevinizi yerine getirmenizi zorlaştırır.

Bu tür şeylere maruz kalıyorsanız mobbinge maruz kalıyorsunuz demektir.

Mobbing Cezası Nedir?

Mobbing yani psikolojik bir şiddet uygulamak, başlı başına bir suçtur. Bunun dışında mobbing zaten ayrıca bir suçtur. İşte bazı kanunlara göre mobbing cezası 2022;

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 14 göre hiç kimseyi dil, din, ırk gibi veya başka durumlara dayandırılarak ayrımcılık gözetilmemelidir.
 • Türk Ceza Kanunu madde 125’e göre bu tür hareketlerle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi için üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu madde 106’ya göre vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırıyla ilgili tehditte bulunan bir kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu madde 267 sayısına göre idari yaptırım uygulamak için kişiye hukuka aykırı bir davranış uygulayan kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu madde 86’ya göre kasıtlı bir şekilde başkasının vücuduna acı veren bir kişi, sağlığını ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişi 1 yıl ile 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesine göre, sık sık telefon görüşmesi yapmak veya gürültü yapmak gibi huzuru bozmaya yönelik başka bir yasa dışı eylemde mağdurun şikayetinden sonra üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbing Nasıl İspatlanır
Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbing nasıl ispatlanır konusuna gelirsek, davalarında Yargıtay’ın benimsediği içtihatlara göre kesin delil aranmaz. Psikolojik şiddet uygulanmadığına dair ispat külfetinin şüpheli delil bulunması halinde işverene intikal ettiği kabul edilmektedir. Ayrıca işyerinde psikolojik taciz için ciddi bir kişilik hakkı ihlali gerekli değildir.

Bunu yapmanın herkese uyan tek bir yolu yoktur, ancak yardımcı olabilecek bazı öneriler şunlardır:

 • İletişim yoluyla işlenen şiddetin kopyalarının alınması (örneğin, WhatsApp konuşmalarının yazdırılması),
 • Psikolojik tedaviyi belgeleyen bir sağlık raporu almak,
 • Günlük olarak gerçekleştirilen eylemleri kayıt altına almak, bu eylemlere tanık olanların isimleriyle tarih ve saatini göstermek,
 • Daha önce mobbing şikayeti yapılmış ise tescili (Şikayet edebileceğiniz araçlar aşağıdaki gibidir; ALO 170, CİMER, BİMER, Çalışma ve Çalışma Kurumu İl Müdürlüğü)

Psikiyatriden Mobbing Raporu

Mobbinge maruz kaldığını düşünen herkes psikiyatriden mobbing raporu alabilir. Başvuru sahipleri genellikle mobbing davası açan ve adli tabipten aldıkları raporu mobbinge maruz kaldıklarına delil olarak sunmak isteyenlerdir. Başvurular telefonla veya düzenli randevu sistemi aracılığıyla yapılır. Ardından ön görüşme süreci başlayacak. Detaylı bilgi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ALO 170‘i arayabilirsiniz.

Çapraz Mobbing Nedir?

Çapraz Mobbing Nedir
Çapraz Mobbing Nedir?

Çapraz mobbing, bir astın veya bir ast grubunun, kişisel anlaşmazlıklar veya siyasi oyunlar nedeniyle üstlerini kasıtlı olarak psikolojik olarak taciz ettikleri, işlerinden ayrılmaları veya hiyerarşik konumlarına müdahale ettikleri bir yıldırma eylemidir.

Klasik mobbingde kıdemli bir çalışan tarafından sistematik bir psikolojik taciz eylemi, bir çalışanın veya çalışanların bilinçli ve sistematik olarak mantıksız davranması, bu kez yöneticilerin işten ayrılması veya taşınması şeklinde bir duruma dönüşmüştür.

Mobbing Nedir Kısaca

Bütün detayları yukarıda verdik. İşte mobbing nedir kısaca, Mobbing, Latince kökenli bir kelime olup duygusal istismar, yıldırma, tehdit veya şiddet anlamlarına gelmektedir. Mobbing sayılan her türlü davranış, çalışanlara veya çalışanlara dostane ve etkili bir şekilde uygulanmalıdır. Bir zamanlar kötü olan öfke alışkanlığı bu anlamda kullanılmaz. İş hukukunda mobbing, işyerinde psikolojik tehditleri ifade eder.

Bu makale için Vikipedia‘dan yardım alınmıştır.
İlginizi Çekebilir: Google Backlink Alma